Betalen en annuleringsregeling

Tenzij anders is overeengekomen op de ontvangen offerte of in persoonlijke correspondentie, zijn de volgende voorwaarden van toepassing bij diensten van Take the Stage.


Betalingsvoorwaarden 

Na afloop van de genoten dienst van Take the Stage, zoals training, workshop of coaching sessie, ontvangt de klant een factuur met de overeengekomen som. De betalingstermijn van de factuur is 30 dagen vanaf de factuurdatum.

Annuleringsregeling

Bedenk dat zodra een training, workshop of coaching sessie is geboekt, de trainer tijd reserveert exclusief voor deze dienst. Als deze wordt geannuleerd dan zal Take the Stage annuleringskosten in rekening brengen. Hiervoor worden de volgende annuleringsvoorwaarden gehanteerd:

Annuleringen workshops en trainingen (zowel online als op locatie)
De annuleringstermijn wordt bepaald aan de hand van de afgesproken datum van de training of workshop. Tot 8 weken vooraf is de boeking kosteloos te annuleren.
Daarna worden er annuleringskosten in rekening gebracht.

  • Van 8 weken tot 6 weken vooraf: 25% van de overeengekomen som;
  • Van 6 weken tot 3 weken vooraf: 50% van de overeengekomen som;
  • Van 3 weken tot 1 week vooraf: 75% van de overeengekomen som;
  • Binnen een week voorafgaand aan de training: het totale bedrag wordt in rekening gebracht.

Annuleringen online coaching sessie
De annuleringstermijn wordt bepaald aan de hand van de afgesproken datum van de coachingsessie. Tot 1 week vooraf is de boeking kosteloos te annuleren.
Daarna worden er annuleringskosten in rekening gebracht.

  • Van een week tot 3 dagen vooraf: 25% van de overeengekomen som;
  • Van 3 dagen tot een dag vooraf: 50% van de overeengekomen som;
  • Binnen 24 uur: het totale bedrag wordt in rekening gebracht. 

Overmacht

Take the Stage behoudt het recht de overeengekomen werkzaamheden te veranderen, te verplaatsen of op te schorten indien zij door omstandigheden die buiten haar invloedssfeer liggen en niet bekend waren tijdens het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.